Doradztwo prawne

 • Doradztwo w zakresie prawa karnego skarbowego ,
 • Doradztwo w zakresie prawa pracy ,
 • Doradztwo w zakresie prawa spółek handlowych ,
 • Doradztwo w zakresie prawa upadłościowego ,
 • Reprezentowanie klienta przed sądami w sprawach podatkowych ,
 • Reprezentowanie klienta w trakcie i po kontroli podatkowej.

 

Doradztwo ekonomiczne

 • Doradztwo ekonomiczne dotyczące kontrolingu ,
 • Doradztwo ekonomiczne dotyczące rachunku kosztów ,
 • Doradztwo ekonomiczne przy pozyskiwaniu kredytów ,
 • Doradztwo ekonomiczne przy wycenie przedsiębiorstw ,
 • Doradztwo ekonomiczne przy zakładaniu działalności gospodarczej ,
 • Doradztwo ekonomiczne przy zarządzaniu przedsiębiorstwem ,
 • Doradztwo ekonomiczne przy zarządzaniu udziałami i akcjami.

Księgowość

 • Prowadzenie ksiąg handlowych ,
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów ,
 • Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego ,
 • Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych ,
 • Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych do celów podatkowych ,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki ,
 • Sporządzanie zasad polityki rachunkowości.

Międzynarodowe doradztwo podatkowe

 • Doradztwo w zakresie cen transferowych (dokumentacja specjalna) ,
 • Sprawozdania finansowe jednostki do celów podatkowych.

Płace i ubezpieczenia społeczne

 • Rozliczenia płac i wynagrodzeń ,
 • Ubezpieczenia społeczne.

Doradztwo podatkowe w Polsce

 • Audyt podatkowy ,
 • Doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ,
 • Doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) ,
 • Doradztwo w zakresie podatku od spadków i darowizn ,
 • Doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) ,
 • Nadzór podatkowy ,
 • Planowanie podatkowe ,
 • Pomoc w prowadzeniu inwestycji ,
 • Pomoc w trakcie kontroli podatkowej i skarbowej ,
 • Reprezentowanie przed organami podatkowymi ,
 • Reprezentowanie przed sądami administracyjnymi.

Doradztwo w pozyskiwaniu subwencji

 • Doradztwo w zakresie pozyskiwania krajowych środków pomocowych ,
 • Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków pomocowych unii europejskiej.